هدفگذاری و ارتقاء

قوانین و مقررات حاکم
گرجستان در حال حاضر دارای یک قانون شیلاتی نیست، با این حال، اخیرا اقدامات قانونی و اجرایی مختلفی اتخاذ کرده است که به تعدادی از قوانین و مقررات مربوط به بخش شیلات در روش های مختلف منجر شده است.این قوانین و مقررات گستره وسیعی از مناطق را تحت پوشش قرار می دهند.

در آغاز سال ۲۰۰۰ اقدام به تهیه قانون جدید شیلات کردند که پیش نویس این قانون جدید مدتی به دلیل فقدان تخصص در وزارت متوقف شد.

در سال ۲۰۰۴، فرآیند تهیه پیش نویس با مشارکت وکلای تخصصی بین المللی، انجمن های بخش شیلاتی، متخصصان وزارتخانه های مختلف و متخصصان حقوقی ملی از فعالیت های پروژه همکاری فنی فائو ادامه یافت.

پیش نویس یک متن نهایی در ابتدای سال ۲۰۰۵ در دسترس قرار گرفت، اما تغییرات اساسی اخیر در ساختار آن و چارچوب قانونی گرجستان، قانون را کم رنگ کرده است.

هدفگذاری و ارتقاء

تحقیقات کاربردی، آموزش و پرورش
در حال حاضر مرکز رسمی و تخصصی برای پرورش آبزیان و امکانات آموزشی در گرجستان در دسترس نیست. در بخش شیلات، مراکز دانشگاهی و آموزش حرفه ای و آموزش عملی مناسبی وجود ندارد. این امر پیامدهایی در میان مدت و بلند مدت برای توسعه پایدار شیلات و پرورش آبزیان در این کشور خواهد داشت. عدم تحصیلات دانشگاهی در بخش شیلاتی مشکلی است که می توان از طریق هم کاری با دانشگاه ها در کشورهای همسایه (به عنوان مثال ایران، اوکراین، فدراسیون روسیه و ترکیه) و کشورهای اروپایی که در آن ها پرورش ماهی در سطح بالاتر وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد. درپارتمان شیلات فرد آمادگی دارد تا در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های شیلاتی، مشارکت فنی و تخصصی در بخش کیفیت آب، مدیریت مزرعه و آموزش های تخصصی به نیروی انسانی را ارائه نماید.

با این حال، فقدان یک مرکز فنی حرفه ای برای آموزش عملی در شیلات و پرورش آبزیان به طور مناسب در جورجیا مورد توجه قرار خواهد گرفت. دانش آبزی پروران اغلب مبتنی بر دانش کسب شده و مهارت های عملی از انجام کار است. فن آوری های مدرن و جدید میتواند زمینه های افزایش ظرفیت تولید در واحد سطح را فراهم کرده و هزینه تولید را کاهش دهد.

به طور کلی احساس می شود که یک سیستم آموزشی باید در گرجستان تاسیس شود تا آگاهی ها در میان جوانان مخصوصا در بخش شیلات ایجاد شود و آموزش کافی، طراحی و اجرای مدرن برای کسانی فراهم کند که علاقه مند به کار در بخش شیلات و یا تمایل به افزایش مهارت هایشان در جنبه های تخصصی شیلات هستند. همچنین باعث می شود تا موسسات تحقیقاتی شیلاتی و شرکت های آبزی پروری نیروهای جوان را استخدام کنند تا در این بخش کار کنند، زیرا در حال حاضر یافتن متخصصان جوان با توجه و مهارت های مناسب بسیار دشوار است.

هدفگذاری و ارتقاء

هدفگذاری و ارتقاء

تقاضا برای محصولات آبزی پروری در بازار داخلی بالا است. گرجستان محصولات نسبتا زیادی از شیلات (از جمله ماهیان پرورشی) را برای برآورده کردن این تقاضا وارد می کند، چرا که بخش دریایی و بخش داخلی قادر به انجام این کار در کوتاه مدت نیستند.

گرجستانی ها معمولا سالمون، ماهی خاویار، میگو آب شیرین و دیگر ماهی ها و صدف ها را ترجیح می دهند که می تواند در داخل کشور و مزارع پرورش آبزیان تولید شود. همچنین فرصت هایی برای صادرات محصولات آبزی پروری به فدراسیون روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق وجود دارد. پرورش آبزیان هنوز در مراحل اولیه خود است.  شیلات فرد پتانسیل خوبی برای افزایش تولید انواع گونه ها در آب های داخلی و محیط زیست دریایی این کشور دارد. همچنین تحقیقات در زمینه روش های تولید و پرورش ماهی، مدیریت مزرعه، بهداشت و تغذیه ماهی و تولید خوراک برای پایین آوردن هزینه های تولید و بهبود کیفیت بچه ماهی مورد توجه قرار می دهد. توسعه صنعت پرورش آبزیان در حال حاضر به دلیل کمبود ماهی در بازار داخلی، سطح پایین تولید تخم ماهی و بچه ماهی و کیفیت ضعیف آن ها و فقدان اعتبار، منابع مالی خرد و بیمه مناسب برای عملیات آبزی پروری، محدود شده است. در حال حاضر خوراک ماهی قزل آلا در حال حاضر با قیمت بالایی وارد می شود، در حالی که محصولات تولیدی و صید شده از شیلات ملی می تواند برای تهیه غذای پرورش آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال تحقیقات بیشتری باید به منظور طراحی و بهره گیری فن آوری های جدید و به روز و روش های اصولی برای تولید این موجودات دریایی انجام شود. آلودگی مناطق ساحلی یک خطر واقعی برای هر گونه توسعه صنعت آبزیان در امتداد خط ساحلی گرجستان محسوب می شود، به عنوان مثال نشت نفت و دیگر فعالیت های ساحلی که تاثیر منفی بر کیفیت آب دارند.

پرورش آبزیان می تواند فرصت های خوبی برای کاهش فقر روستایی ایجاد کند، در بسیاری از بخش های آسیایی گرجستان و توسعه کشاورزی روستایی، یکی از روش های موفق برای کاهش فقر در نظر گرفته شده است. پیشرفت های تکنولوژیکی در آبزی پروری گرجستان نسبت به دهه گذشته بسیار محدود بوده است و ایجاد انگیزه لازم برای توسعه آبزی پروری در سطح بین المللی مورد نیاز است.

هدفگذاری و ارتقاء

هدفگذاری برای توسعه شیلات در گرجستان

1)  توسعه بخش آبزی پروری و تامین نیاز داخلی و عرضه به بازار صادراتی

2) تولید حداقل 5۰۰۰ تن در بخش آبزی پروری از طریق افزایش فن آوری، افزایش دسترسی به کیفیت مطلوب و تغذیه مناسب و تولید بچه ماهی، و همچنین تامین اعتباربرای سرمایه در گردش و بیمه

3) تنوع در بخش آبزی پروری، با تولید انواع مختلف (قزل آلا، ماهی کپور، صدف خوراکی، انواع صدف، صدف تزئینی، ماهی خاویار و ، تکنیک های تولیدی (مانند برکه ها، قفس ها و تانک ها) و سیستم ها (آبزی پروری گسترده و فشرده و یکپارچه با کشاورزی و پرورش توامان

4) حمایت از تاسیس انجمن های شیلاتی که باهدف توسعه فناوری کار می کنند و نقش فعالی را به عنوان نماینده در بحث ها و مذاکرات با دولت گرجستان ایفا می کنند.

5) کسب خودکفایی ملی در زمینه ارتقاء تولید خوراک ماهی از طریق محل های تکثیر ماهی و تولید تجهیزات ارزان و کم هزینه، توصیه های کیفی، فنی و حمایتی از شیلات و موسسات تحقیقاتی ملی

6) ارتقا نقش آبزی پروری در کاهش فقر روستایی، توسعه اجتماعی و دستیابی به امنیت غذایی در گرجستان.

7) توسعه و استفاده از تکنولوژی که سیستم های سنتی بادوام را برای صدف خوراکی، صدف تزئینی و سایر موجودات دریایی در منطقه ساحلی دریای سیاه تشویق می کند.

8) پرورش آبزیان به روش اکولوژیکی پایدار و نظارت بر اثرات آن بر تنوع ژنتیکی و تمامیت ارضی به منظور به حداقل رساندن عواقب نامطلوب بر روی اکو سیستم و شرایط اجتماعی و اقتصادی

9) توسعه آبزی پروری براساس گونه های بومی؛ معرفی گونه های خارجی یا ذخائر تغییر یافته بعد از ارزیابی علمی و تایید دولت به دست آید.

10) تهیه و اجرای یک مزرعه نمونه و با شیوه های خوب و مدیریت سلامت ماهی در آبزی پروری

11) ایجاد و اجرای سیستم نظارت بر سلامت ماهی با حمایت دولت

هدفگذاری و ارتقاء