Խորհրդատվություն

  • Ակվատիկ արդյունաբերության նոր լուծումների առաջարկում. Ինչպիսիք են ձկնային արդյունաբերության ոլորտում առաջատար կամ անհայտ տեխնոլոգիաների կիրառումը և շահագործումը
  • Ավանդական և արդյունաբերական տնտեսությունների վերլուծում և առկա խնդիրների բացահատում. Բուծարանի անարդյունավետության կամ եկամտաբերության բացակայության պատճառների ուսումնասիրություն
  • Ձկների սնուցման խորհրդատվական ծառայություններ. Սնուցման եղանակի և տեսակի քննարկում, արդյունավետության բարձրացման նպատակով
  • Ակվատիկ հիվանդությունների ախտորոշման և կանխարգելման ծառայություններ. Բուծարանի հետազոտում հիվանդության գործոնների նույնականացման, վիրուսային և բակտերիալ հիվանդությունների կանխարգելման ուղությամբ
  • Մասնագիտացված և տեխնիկական սարքավորումների մատակարարման խորհրդատու. Ձկնաբուծության ոլորտում փորձառու և նվիրված տնտեսվարողների նույնականացում և ներկայացում
  • Կառուցվածքների բարելավման և բածարանի օպիմալացման ուղությամբ սովորությունների փոփոխման վերաբերյալ խորհրդատվությու․ Մասնագիտացված բուծարանի ստուգում, ինչպիսիք են՝ ջրավազանների կառույցները, ջրմուղի մաքրումը, ջրի շրջանառության համակարգի ուսումնասիրությունը, արդյունաբերական սարքավորումների վերահսկումը, թթվածին գեներատորների նորոգումը կամ արդիականացումը:
  • Մոտքային/վերադարձող ջրի քանակական և որակի վերաբերյալ խորհրդատվություններ. Տեղում տեղակայված ջրի որակի փորձարկումների անցկացում և հաշվետվությունների ներկայացում

Առաջնային խորհրդատվություն և ծառայությունների առաջարկում
Քանի որ որոշ գործատուներ ծանոթ չեն ակվատիկ տնտեսության և ձկնաբուծարաններին, նրանք բավարար տեղեկացված չեն այս արդյունաբերության առավելությունների ու թերությունների իտելիքներով: Այս փաթեթը անվճար նախնական խորհուրդներ է տալիս գործատուներին, որում ներկայացվում է ակվատիկ տնտեսության արդյունաբերությունը և կապված բոլոր վերջնական ծախսերը:

Խորհրդակցութիւն