ازن چیست؟

ازن مولکول سه اتمی اکسیژن است که به دلیل ساختار ناپایدار آن، به سرعت واکنش می‌دهد و بسیار ناپایدار است. این مولکول پس از واکنش به یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن نوزاد تبدیل می‌شود که به سرعت واکنش می‌دهد. به همین دلیل ازن یکی از قوی‌ترین مواد استریل کننده (از بین برنده باکتری، ویروس و بو) در جهان است. تولید ازن در طبیعت به دو روش انجام می‌گردد که عبارتند از: اشعه ماوراء بنفش خورشید و رعد و برق. لایه ازن از طریق اشعه ماوراء بنفش خورشید به وجود می‌آید. اساس کار دستگاه ازن ساز نیز می‌تواند نور UV  یا ولتاژ بالا باشد. در روش UV با تاباندن لامپ‌های UV به اکسیژن ورودی داخل راکتور، ازن تولید می‌گردد. این روش ابتدایی‌ترین روش تولید ازن می‌باشد. در روش تخلیه الکتریکی، دو الکترود با اختلاف ولتاژ بالا تعبیه می‌گردد. اکسیژن از بین این دو الکترود عبور می‌کند و بین این دو الکترود قوس الکتریکی به وجود می‌آید و مولکول‌های اکسیژن به ازن تبدیل می‌گردند.

شکل شماتیک نحوه عمل در رآکتور تولید ازن

روش تخلیه الکتریکی از دو جهت نسبت به روش ماوراء بنفش برتری دارد. اول آنکه در روش ماوراء بنفش، می‌بایست به صورت دوره‌ای لامپ‌های UV تعویض گردد و این موضوع هزینه‌ی جاری زیادی را بر مصرف کننده تحمیل می‌کند. ضمن آنکه برتری دستگاه‌های ازن ساز به کاهش هزینه‌های جاری و عدم نیاز به اپراتور و می باشد. دومین دلیل برتری روش تخلیه الکتریکی که مهم‌تر از دلیل اول شمرده می شود، نسبت ازن به اکسیژن در خروجی دستگاه ازن‌ساز است. هر چه خلوص ازن در خروجی دستگاه بیشتر باشد، میزان حلالیت گاز ازن در آب نیز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال با افزایش میزان خلوص از 1 درصد به 10 درصد، میزان حلالیت ازن در آب 6 برابر می‌شود.