ایکتیو فتریوز یا لکه سفید

ایکتیو فتریوز یا لکه سفید

انگل ایک

انگل ایک

دراین مطلب به انواع بیماری ماهی و آبزیان پرداخته شده و نشانه‌ها و علائم هر کدام از این بیماری‌ها شرح داده شده است. در بخش اول این توضیحات در مورد انگل ایک جزییاتی بیان شده است.

سه مرحله بیولوژیکی زندگی

 • مرحله افشان شدن
 • مرحله آرامش، مرحله کست‌دار
 • مرحله پوستی، مرحله انگل واقعی

انگل ایک – علائم ظاهری

 • ماهي شنا كوتاهي دارد و سپس متوقف مي‌شود .
 • ماهي تمايلي به غذا ندارد .
 • باله‌هاي ماهي به صورت خوابيده ديده مي‌شود
 • آبشش‌ها موكوس زيادي ترشح مي‌كنند .
 • خونريزي در نقاط مختلف پوست ديده مي‌شود .
 • ماهي خود را پشت موانع موجود در آب مخفي مي‌كند .
 • ماهي دائماَ خود را به اطراف مي‌مالد .
 • ماهي در سطح آب مي‌ماند و هوا را مي‌بلعد .
 • قبل از مرگ به رنگ خاکستری تیره درمی‌آید.

ژیروداکتیلوس

 • از جمله کرن‌های پهن بوده و به صورت انگل تخصصی پوست است.
 • زنده‌زا
 • پوست و چشم
 • غالباً بر روی قسمت‌های پشتی و دمی متمرکز می‌گردد
ژیروداکتیلوس

انگل تریکودینا

 • به راحتی در آب شنا می‌کند
 • به دنبال میزبانی برای ادامه زندگی می‌گردد.
 • در صورت بروز علائم در یک ماهی معمولا بیشتر ماهی‌های موجود در آن استخربه این انگل آلوده می‌شوند.
 • کیفیت بد آب روند این بیماری را تشدید می‌کند.
 • غذای زنده و ماهی آلوده از اصلی‌ترین دلایل ورود این انگل به استخر است
 • خراشیدن و کوبیدن پوست بدن به اشیای داخل استخر
 • تیره شدن رنگ بدن
 • بی حرکت ماندن یا گوشه‌گیر شدن
 • پدید آمدن نقطه‌ها و لکه‌های ابری و سفیدرنگ روی سطح پوست
 • ابری شدن چشم
 • آمدن به سطح آب و تنفس سنگین و بریده و نامنظم برای گرفتن اکسیژن (در صورت آلوده شدن آبشش‌ها)
 • به‌وجود آمدن لایه سفید وصله مانند روی تن ماهی
 • ترشح موکوس روی سطح بدن ماهی به منظور محافظت بیشتر از پوست
 • کم شدن اشتها
 • لاغر شدن
 • سست شدن و رفتن به حالتی شبیه به خواب یا کما و نهایتا مرگ