تاریخچه

پرورش آبزیان در دهه ۱۹۵۰ یک فعالیت مستحکم و جز مهمترین فعالیتها در گرجستان بود که با فرهنگ مردم آنجا نیز عجین شده بود. پرورش ماهی قزل آلا از طریق سیستم های سنتی و در مزارع کوچک تولید و در تالاب ها، دریاچه ها و ذخایر آبی به گونه های اصلی تولید شده انواع کپور ماهیان محدود بود.

آمارهای دولتی در اوایل سال ۲۰۰۴ نشان میدهد که حدود ۲۹۵ مزرعه کوچک و خانوادگی با مساحت تقریبی ۵۶۰ هکتار وجود دارند. طبق آمار رسمی وزارت کشاورزی، ۸۴ مزرعه به صورت پرورش در قفس با سطح ۳ هکتاری که برای اهداف آبزی پروری استفاده می شوند وجود دارد، اما تقریبا همه آن ها در حدود یک سوم از ظرفیت بالقوه خود فعال هستند.

همچنین تعداد 30 الی 40 مزارعه کوچک قزل آلای کوچک ثبت شده که عمدتا قزل آلای رنگین کمانی تولید می کنند (Oncorhynchus mykiss)، با این حال، تخمین زده می شود که تعدادی زیادی مزرعه اضافی دیگر وجود دارند، اما ثبت نشده اند. با اینکه کل تولید آبزی پروری قابل توجه نیست، پانزده سد مخزنی و بیست دریاچه، با سطح آب کل حدود ۳۰ هزار هکتار، پتانسیل خوبی برای توسعه آبزی پروری با آب شیرین را فراهم می کند.

انواع گونه های پرورشی در گرجستان

در گرجستان پرورش آبزیان در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما پتانسیل خوبی برای افزایش تولید انواع گوناگون گونه ها در آب های داخلی و محیط زیست دریایی و کاهش فقر در مناطق روستایی ارائه می دهد. گستره ای از اهداف خاص برای توسعه این بخش تشریح شده است، وظایف و مسئولیت های بین موسسات مختلف دولتی تعریف شده است و قانون جدیدی در زمینه شیلات و آبزیان در حال حاضر در حال شکل گیری است.

توسعه آبزیان در گرجستان در دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. از ابتدا، آبزی پروری در دریاچه ها، مخازن ، رودخانه های خاصAlazani-Mtkvari – و برکه ها را شامل می شد. در طول این دوره در دهه ۱۹۳۰، حدود ۵۰ مزرعه پرورش آبزیان در گرجستان وجود داشت. در میان این مزارع دو محل hatcheries در غرب گرجستان و سه محل hatcheries در شرق وجود داشت.

در دهه ۱۹۸۰، آبزی پروری به منبع مهمی از کشاورزی تبدیل شد که به طور قابل توجهی فعالیت شیلاتی افزایش یافت. به طور خاص، از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، تعداد مزارع پرورش آبزیان از حدود ۵۰ به زیر ۲۰ کاهش یافت. در اواسط دهه ۱۹۸۰، ۱۳ مزرعه پرورش ماهی با استفاده از کپور معمولی وجود داشت. تنها دو مزرعه ماهی قزل آلا  وجود (Oncorhynchus mykiss) داشتند.

از سال ۱۹۹۱، وضعیت دشوار اقتصادی و اجتماعی در کشور، فقدان منابع مالی، بانکداری غیرقابل انعطاف و سیاست های اعتباری و نیز از دست دادن بازار مصرف کننده مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، همه اینها تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد گرجستان به طور کلی و به طور خاص در بخش شیلات داشتند.

در آغاز دهه ۱۹۹۰، مزارع پرورش آبزیان و دریاچه های ویژه ای که برای آبزی پروری لازم بودند خصوصی سازی شدند، متاسفانه، مزارع گاهی به دست آبزی پرورانی داده می شدند که فاقد مهارت های لازم بودند. به دلیل فقدان منابع مالی، مزارع پرورش ماهی، به مناطق کشاورزی تبدیل شدند که این امر منجر به تخریب واحد های تکثیر و نگهداری مولد، برکه ها و ساختارهای فنی و آبی شد. چندین مزرعه برای سال ها از کار افتاده بودند، که نتیجه آن کل تولید آبزی پروری را به مخاطره می انداخت.

به طور گسترده اعتقاد بر این است که آمار رسمی ناچیز است، سایر منابع اطلاعاتی غیر رسمی برآورد می کنند که در سال ۲۰۰۴ حدود 3300 نفر از اشتغال و درآمد حاصل از فعالیت های آبزی پروری در گرجستان را به دست آورده اند. میانگین سنی افراد شاغل در این بخش چهل الی پنجاه سال است و اکثر آن ها مردان هستند در حالی که بسیاری از زنان در توزیع و بازاریابی مشارکت دارند. بیشتر آبزی پروران آموزش و دانش فنی بالایی نسبت به صنعت شیلات در این کشور را ندارند.

مساحت کل گرجستان تقریبا 69 هزار کیلومتر مربع است. این کشور غنی از منابع آبی است و به همین دلیل برای آبزیان دریایی و زمینی و فعالیت های شیلاتی مانند پرورش در قفس مناسب است. طول کل رودخانه ها در این کشور تقریبا ۵5 هزار کیلومتر می باشد که این رودخانه ها به دریای سیاه و دریای خزر می ریزند. حدود ۸۶۰ دریاچه با مساحت کل ۱۷۰ کیلومتر مربع و ۱۲ سد مخزنی با مساحت کل ۱۰۷ کیلومتر مربع وجود دارد. این کشور با دریای سیاه هم مرز است.

انواع گونه های پرورشی در گرجستان

گونه های مختلف ماهی در گرجستان :

ماهی قزل آلا (salmo trutta caspius)

ماهی قزل آلا (salmo trutta caspius)

کپور علفخوار (Carassius carassius)

کپور علفخوار (Carassius carassius)

کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

گربه ماهی wels Silurus glanis

 گربه ماهی  wels Silurus glanis

ماهی قزل آلا عمدتا بر پایه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

ماهی قزل آلا عمدتا بر پایه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

ماهی قزل آلای شمالی (the trutta caspius)

قزل آلای شمالی

کپور معمولی (Cyprinus carpio)

کپور معمولی

B. capito

B. capito

lacerta cyri

 lacerta cyri