ظرفیت های تولید ماهیان دریایی در قفس

مطالعه توسعه پرورش ماهيان دريایي در قفس در سال 79 توسط شركت Refa از كشور نروژ با كمك كارشناسان بخش هاي مختلف شيلات ايران آغاز شد. در اين مطالعات خصوصيات محيطي آبزيان، انتخاب محل ها، گونه هاي مناسب براي پرورش، عمليات مقدماتي پرورش ماهي در قفس، فناوري هاي پرورش، بازاريابي، اقتصاد، اشتغال و دورنماي توسعه پرورش ماهي در قفس هاي دريايي در آب هاي درياي خزر و درياي عمان و خليج فارس مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج مطالعات به شرح جدول روبرو است :

استانطول نوار ساحلی kmظرفیت تولید برآورد شده ( هزار تن )
مازندران350200
گیلان30050-200
گلستان30040
هرمزگان105075-120
بوشهر50020-30
سیستان و بلوچستان300300
خوزستان2505
مجموع3050910
سواحل ایران

بر اساس مطالعات در آب هاي خليج فارس در پيش بيني اوليه مي توان 150 هزار تن از گونه هاي منطقه از قبيل ماهيان سوكلا، حلوا سفيد، شانك ، هامور، سي باس آسيایي، تن ماهيان، صبيتي، شوريده، راشگو، سرخو و… را در قفس هاي دريائي پرورش داد.

سواحل خليج فارس
عمق قسمت شمال غربي خليج فارس كم است ولی در بخش هاي مركزي و شرقي در نزدیكي ساحل و در مجاورت كوه ها و جزاير افزايش مي يابد. اقليم موج در خليج فارس ملايم تر از درياي عمان و خزر است. با توجه به اینکه در مطالعات اوليه فقط مناطق نزدیك به ساحل مدنظر قرار گرفته اند، بنابراین در این مرحله عمق 25 – 20 متري برای استقرار قفس ها توصيه مي شود.

سواحل استان خوزستان
به دليل کدورت آب و كم عمق بودن دريا، بهره برداري براي پرورش ماهي در قفس محدود است. در اين استان در بعضی از خوریات موجود منشعب از خورموسي و يا در مكان استقرار قفس هاي فعلي در خورغزاله مي توان با نصب قفس هاي كوچك تا متوسط از جنس چوب اقدام به پرورش ماهی در قفس کرد. همچنین امکان استقرار قفس ها در نواحی دور از ساحل ( 7 – 6 کیلومتری) در منطقه هندیجان وجود دارد.

سواحل ایران
سواحل ایران

سواحل استان بوشهر
سواحل استان بوشهر براي احداث مزرعه پرورش ماهي در قفس مناسب است و قفس هايی از جنس پلي اتيلن با مقاومت در برابر امواج شش متري مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين استان مناطق خاركو، كنگان،  تنبك، اختر و طاهري براي استقرار قفس مناسب هستند.

سواحل استان هرمزگان
اين استان براي احداث مزرعه پرورش ماهي در قفس بسيار مناسب است و قفسهاي از جنس پلي اتيلن با مقاومت در برابر امواج شش متري م يتواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين استان مناطق ساحلي كوهستك، جزيره لارك (شمال، شمال غربي و شمال شرقي) ، جزيره هنگام، جزيره قشم (جنوب شرقي)، جزيره فارو، جزيره يكش، جزيره هندورابي، بنادر چارك، گرزه، حسينه، شيرويه، مقام و بندر جوادالائمه مناسب پرورش ماهي در قفس هستند.

درياي عمان
در سواحل درياي عمان جنس بستر و عمق آب در نواحی ساحلی بسیار مناسب است. با وجود بادهای موسمي در منطقه مشكلات عملياتي بيشتر است و نياز به استقرار قفس هاي مقاوم به شرايط نامساعد امواج و در مكانهاي با عمق مناسب فراتر از 30 متر است. سواحل شرقي اطراف چابهار برای استقرار قفسهاي پایه کششی یا غوطه ور مناسب است. این سواحل براي مراحل بعدي توسعه صنعت توصيه مي شود.

سواحل ایران

دریای مازندران
با توجه به وسعت خطوط ساحلي ظرفيت پيش بيني اوليه پرورش ماهی در درياي مازندران 300 هزار تن از گونه هاي فيل ماهي، ماهي آزاد و قزل آلاي رنگين كمان در قفس هاي مقاوم به امواج بلند حداكثر 10 متر در نواحی نزدیک به ساحل امکان پذیر است. بدیهی است در صورت استقرار قفسها در مناطق دور از ساحل این ظرفیت افزایش خواهد یافت.