مشاوره

 • ارائه راهکارهای نوین صنعت آبزی پروری: از قبیل استفاده و بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته یا ناشناخته در صنعت شیلات
 • تحلیل و عارضه یابی مزارع سنتی و صنعتی: بررسی علل ناکارآمدی و یا عدم سود دهی مزرعه
 • ارائه خدمات مشاوره تغذیه: نحوه تغذیه و نوع تغذیه جهت افزایش راندمان
 • ارائه خدمات تشخیص بیماری و پیشگیری از بروز بیماری آبزیان: شناسایی عوامل بیماری و بررسی مزرعه جهت پیشگیری و جلوگیری از بروز بیماری ویروسی و باکتریایی
 • مشاوره تامین تجهیزات تخصصی و تجهیزات فنی و کیفی: شناسایی و معرفی تولید کنندگان با سابقه و متعهد در حوزه شیلات
 • مشاوره اصلاح ساختار و تغییر رفتار جهت بهینه سازی مزارع: مطالعه تخصصی مزرعه از قبیل سازه های استخر، تصفیه خانه، مطالعه و بررسی سیستم آب برگشتی، کنترل تجهیزات صنعتی در حوزه آبزی پروری، تعمیر یا بروزرسانی دستگاه های اکسیژن ساز
 • مشاوره کمی و کیفی آب ورودی یا برگشتی: انجام آزمایشات کیفی آب در محل همراه با ارائه گزارش

1- مشاوره اولیه و ارایه خدمات
از آنجاییکه برخی کارفرمایان با موضوع آبزی پروری و شیلات از آشنایی لازمی برخوردار نیستند و از طرفی مزایا و معایب این صنعت را نمی دانند. این مجموعه مشاوره اولیه را به صورت رایگان، جهت معرفی صنعت آبزی پروری و هزینه‌ های تمام شده آن را به کارفرمایان ارایه می‌دهد.

2- طراحی سازه و نقشه‌های اجرایی
پس از انجام مطالعات اولیه و عقد قرارداد، این مجموعه خدمات طراحی شامل : نقشه های سه بعدی، نقشه های اجرایی، نقشه تاسیساتی و سایر نقشه ها را ارایه می‌دهد.

مرحله یک

بازدید از محل مورد نظر توسط تیم فنی شامل:

 1. مهندس محاسب
 2. مهندس مجری
 3. مهندس تاسیسات
 4. کارشناس شیلات

مرحله دو

عکسبرداری و نقشه برداری به منظور ثبت اطلاعات دقیق از مزرعه یا محل مورد نظر که منجر به ارائه پیشنهادات فنی و دقیق تر و متناسب با محیط خواهد بود.

مرحله سه

برآورد دقیق متراژ و شناسایی ویژه گی های محیطی تا با کمک آن بتوان پروژه ی قابل اجرا و مواد اولیه مورد نیاز را شناسایی و هزینه را دقیق تر محاسبه کرد.

مرحله چهار

برگزاری جلسات مشاوره در زمینه انتخاب سازه های متناسب با نوع پرورش، طراحی و بررسی مطالعات انجام شده توسط شیلات فرد

مرحله پنج

ارائه راهکارهای بهینه و مناسب با طرح پیشنهادی، معرفی شتاب دهنده پروژه و اجرای پروژه

فرم درخواست مشاوره

2 + 4 = ?