مشاور

مشاور

مشاور، یک فرد حرفه‌ای و با تجربه ای است، که به آبزی پرور و فعالان حوزه شیلات برای توسعه فناوری و بهره‌مندی از سیستم‌های نوین آبزی پروری و انتقال دانش شیلاتی کمک می‌کند.
استفاده از مشاور در حوزه پرورش ماهی، یا استفاده از یک تحلیل‌گر و عارضه یاب برای طراحی، ساخت و تکمیل یک پروژه شیلاتی و یا بهینه سازی و افزایش بهره‌وری در سیستم های پرورشی است.
فرد مشاور خدماتش را به طیف وسیعی از گونه های مختلف آبزیان اختصاص داده است.

بخش‌های مشاوره شامل :

امنیت زیستی                               مدیریت مزرعه
مهندسی شیلات                             بیماری آبزیان
تغذیه آبزیان                                 پیشگیری و بهداشت آبزیان
اصلاح ساختار مزرعه                      بهینه سازی مزارع
ماهیان سردابی و گرمابی                 تکثیر، حد واسط و پرواری
سیستم های مداربسته                    سیستم های نیمه مداربسته
احیای سیستم های سنتی                برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی
آسیب شناسی شیلات کشور             آموزش آبزی پروری
اقتصاد شیلاتی                              استانداردهای شیلات
منابع انسانی                                 توسعه بازار و فروش آبزیان

مشاور