منابع تامین کنننده انرژی در جیره آبزیان

چربی ها به عنوان مهمترین منابع تامین انرژی :
انرژی ناخالص هر گرم چربی به طور میانگین 9.45 kcal است . ماهی قادر است از هر گرم چربی 8kcal انرژی استخراج کند . این مقدار معادل 84 درصد بازده مصرف انرژی توسط ماهیست .

پروتئین ها به عنوان منبع تامین کننده انرژی :
کربوهیدرات ها و چربی ها به عنوان منابع اصلی تامین انرژی به سهولت متابولیسم میشوند . ولی اگر انرژی مورد نیاز تامین نشود ماهی از پروتئین به منظور تامین انرژی استفاده خواهد کرد . برای این کار ابتدا عامل آمین از اسیدهای آمینه جدا شده و سپس اسکلت کربنی به نحوی تغییر میکند که بتواند وارد چرخه انرژی شود.

با توجه به اینکه پروتئین ها جزو مواد گران قیمت جیره ها هستند متخصصان تغذیه تلاش میکنند انرژی مورد نیاز را بر حسب گونه پرورشی از کربوهیدرات ها و چربی ها تامین نمایند.

منابع تامین کنننده انرژی در جیره آبزیان
منابع تامین کنننده انرژی در جیره آبزیان

رنگدانه ها :
هميشه رنگ ماهيان زينتى در فروش و تقاضاى آنها تاثير بسيار مهمى داشته است ما شاهد اين هستيم كه در بازار، ماهيان توليد شده در داخل نسبت به ماهيان واردا تى از رنگ و درخشندگى كمترى برخوردار هستند كه اين مسئله مربوط به مديريت بهداشتى و تغذيه اى سالن توليد ماهيان زينتى مي شود.

عده اى از توليد كنندگان با اضافه كردن گياهان رنگى مثل اسفناج ، چغندر ، فلفل دُلمه اى قرمز و … به خوراك ماهيان زينتى تصور مي کنند مي توان باعث تقويت رنگ ظاهرى ماهى شد اما اين عمل در سيستم پرورش متراكم براى تقويت رنگ ماهى كامل نمي باشد و ما بايستى در جيره غذائى مقدارى رنگدانه خالص البته با مشورت يك فرد متخصص به خوراك اضافه كنيم تا ماهيان زينتى به يك كيفيت بالا از نظر رنگ برسند. كاروتنوئيدها از مهمترين رنگدانه ها ميباشد كه خود آن شامل انواعى از رنگدانه ها مانند آستازانتين ، زيزانتين ، كانتازانتين ، زانتوفيل ، لوكانتين زرد و…

رنگدانه ها محلول در چربى هستند و در ماهيان زينتى در عضلات ، پوست و غدد جنسى ذخيره ميشوند اما ماهيان قادر به ساختن رنگدانه در بدن خود نيستند و از محيط اطراف خود رنگدانه را دريافت ميكنند رنگدانه ها علاوه بر تاثير بر رنگ و درخشندگى ظاهرى ماهى ، تاثير برتحريك دستگاه ايمنى، نقش در توليد مثل وسلامتى لاروها دارند.

براى مصرف رنگدانه در خوراك ماهيان زينتى بايستى اول آن مقدار معين از رنگدانه را در روغن مايع مخلوط كرده و سپس در غذاى ماهيان زينتى مخلوط كرد البته اين نكته لازم به ذكر است اگر با رنگدانه ها مكمل ويتامينى هم در غذاى ماهيان استفاده شود تاثير قوي ترى بر روى رنگ و درخشندگى ماهى خواهد داشت.

لطفا مطالب بخش تغذیه را به طور کامل مورد مطالعه قرار دهید. اطمینان می رود در پایان همگی به سطحی خواهیم رسید که با فراغ بال خوراک مدنظر را خریداری نموده و شیوه مدیریت اصولی را برای مزارع خود اجرا خواهیم کرد.

منابع تامین کنننده انرژی در جیره آبزیان