مواد جاذب شیمیائی و محرک های غذائی

با توجه به اینکه هزینه تامین غذا بیشترین سهم را در فرایند تولید دارد بنابراین استفاده از موادی که بتواند میزان هدر رفت را کاهش داده و موجب افزایش میزان جذب گردد می تواند مفید باشد

در دنیا مخلوطی از اسید های آمینه فرم L گلایسین_ بتائین و اینوزین _فسفات به عنوان محرک های رشد غذائی محسوب می شوند.

از دیگر مواد افزودنی به خوراک ها می توان به سین بیوتیک ها، رنگدانه ها، و برخی از افزودنی های متفرقه نام برد.

بیاد داشته باشیم اگر چه میزان نیاز و مصرف افزودنی ها در جیره غذائی اندک است ولی ضروریست در تولید خوراک های امروزی انواع توکسین بایندر، آنتی اکسیدان، محرک های رشد، پری بیوتیک، پروبیوتیک و… به عنوان افزودنی غیر از اقلام اصلی جیره استفاده می شود که باید بررسی نمود نوع، میزان مصرف و زمان اضافه شدن آنها به جیره در حال ساخت باعث افزایش کیفیت خوراک می شود یا خیر

سوال : همانطور که می دانیم،با توجه به اینکه تکنولوژی تولید خوراک در دنیا (تمام شرکت های معتبر دنیا)بر مبنای تولید خوراک نیمه شناور می باشد و نه اکسترودر به شکل خوراک های داخلی، این تفاوت چه مزایا و معایبی برای تولید ماهی قزل آلا در اوزان مختلف خواهد داشت؟

مواد جاذب شیمیائی و محرک های غذائی
مواد جاذب شیمیائی و محرک های غذائی

جواب : تجربه نشانده داده است که مصرف خوراک نیمه شناور خارجی نسبت به خوراک های داخلی فول اکسترودر (جدا از کیفیت و آنالیز و ترکیبات) دارای جذب و هضم بهتری بوده و کاهش بیماریهای گوارشی را موجب می شود.حتی خوراک های داخلی پلت نسبت به اکسترودر آن شرایط بهتری را در تولید داشت و کاهش چشمگیری در بیمارها و عفونت های گوارشی مشاهده گردید.

هدف نهایی از هر گونه فعالیت آبزی پروری و ماهی دار کردن مزارع پرورشی دستیابی به رشد می باشد، با رشد ماهی تمام فعالیت ها معنا پیدا میکند و توجیه پذیر می گردد.

ماهی برای رشد خود به انرژی نیاز دارد که تامین این انرژی از وظایف صنعت تغذیه آبزیان محسوب می شود، بخاطر همین است که صنعت تغذیه آبزیان بخش اعظم و مهم یک فرایند پرورش را شامل می شود.

از سوی دیگر مدیریت تغذیه و پرورش در مزارع این را یادآوری می کند که هر چه از هدر رفت انرژی در ماهی در حین دوره پرورش بیشتر جلوگیری کنیم موفقیت نهایی بیشتری خواهیم داشت، جلوگیری از استرس، بیماری ها، کنترل بهداشتی، دستکاری، جابجایی و… از عوامل هدر رفت انرژی محسوب می شوند.

قزل آلای رنگین کمان ذاتا یک ماهی گوشتخوار، مهاجم و البته شنا کننده در ستون آب می باشد، بنابراین آرامش قزل آلا در گرو ایجاد شرایط ذاتی برای اوست.

استفاده از خوراک های کاملا شناور روی سطح آب موجب میشود ماهی از حالت عادی خارج شده و چون قدرت انتخاب ندارد با ولع و صرف انرژی زیاد به سطح آب آمده حتی بیش از سطح آب پرش داشته باشد تا بتواند غذا را دریافت کند، دیدن این صحنه اگر چه برای پرورش دهنده لذت بخش است ولی برای قزل آلا مستلزم صرف انرژی می باشد چرا که از ستون آب باید به سطح آب و یا بیش از سطح آب بیاید.

به نظر می رسد با یک دید تخصصی به فرایند تولید خوراک آبزیان علی الخصوص قزل آلا در آینده ای نزدیک شاهد تولید خوراک هایی با قابلیت فرو روندگی آهسته در ستون آب باشیم تا بتوانیم با ذخیره نمودن انرژی ماهی در دریافت خوراک از این انرژی برای رشد بیشتر و تبدیل به عضله بیشتر و قوام بیشتر عضله و گوشت ماهی استفاده کنیم.

سوال:  آیا پره بیوتیک ها، پروبیوتیک ها و محرکهای ایمنی هم جزو افزودنی ها محسوب می شوند؟

جواب : بله محسوب می شوند.

مواد جاذب شیمیائی و محرک های غذائی