روش های اجرای پروژه های شیلاتی

در مطلب ذیل انواع پروژه های شیلاتی که توسط دپارتمان شیلات فرد انجام می‌گیرد به تفصیل توضیح داده شده است.

روش امانی
در این روش، دپارتمان شیلات فرد انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای عملیات را بر عهده می‌گیرد و با تامین، تهیه و تدارک کلیه عوامل و امکانات، کار را به هزینه خود و تحت مسولیت خود اجرا می‌نماید.

روش پیمانی
در این روش، انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای عملیات پروژه های شیلاتی ، طی مبادله موافقت‌نامه به واحدی به نام پیمانکار واگذار می‌شود و پیمانکار مسئولیت پیشنهاد قیمت مورد نظر خود برای اجرای کار و نیز تهیه و تدارک و تامین کلیه عوامل و امکانات مورد نیاز و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای کار و راه‌اندازی و تحویل آن را بر عهده گرفته و کار را تحت مدیریت و مسئولیت خود اجرا و تحویل می‌نماید .

روش موافقت‌نامه مدیریت
در این روش، انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای عملیات، به هزینه کارفرما (به‌صورت انجام هزینه مستقیم) در قبال پرداخت حق‌الزحمه مقطوعی، طی قرارداد پیمانی موسوم به موافقت‌نامه مدیریت به عاملی به نام عامل مدیریت محول می‌شود در حقیقت عامل مدیریت امین و مباشر کارفرما، برای اجرای کار با دریافت حق‌الزحمه مقطوع است.

روش دستمزدی
در این روش، کارفرما خود تامین امکانات (مصالح ، ماشین‌آلات) مورد نیاز جهت انجام کار را بر عهده داشته و صرفا در قبال پرداخت دستمزد به نیروی انسانی، کار را انجام می‌دهد.  اصطلاحا به هر حالتی که مصالح توسط کارفرما تامین شده باشد و تامین بقیه عوامل (ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مدیریت) به‌عهده پیمانکار باشد دستمزدی گفته می‌شود.

قیمت مقطوع
در این روش که یکی از زیر روش‌های پیمانکاری هست، پروژه با قیمت مقطوعی برای انجام کل کار، به عوامل اجرا واگذار می‌شود.

مترمکعب یا واحد کار
این روش نیز همانند روش پیمانکاری است. در این مدل از انجام پروژه های شیلاتی ، انجام کار براساس قیمت واحد کار متعارف در آن کار است، مثلا مترمربع زیربنا، متر طول کانال، متر مربع تصفیه‌خانه، متر طول انتقال آب و یا نظایر آن به پیمانکار واگذار می‌شود.

درصدی
همان روش پیمانکاری هست لیکن در طی آن پرداخت‌ها براساس درصد پیشرفت کار انجام می‌شود .
روش‌های دیگری مانند توافق‌نامه‌ی کل پروژه‌ی شیلاتی، موافقت‌نامه جزئی نیز وجود دارد که هریک از روش‌های فوق دارای مزایا و معایبی هستند و در تصمیم‌گیری‌ها باید تمامی جوانب آن مورد توجه قرار گیرد.