ماهی سردآبی

تاریخچه پرورش ماهی سردآبی

پرورش ماهی سردآبی از گذشته‌های دور مورد توجه بشر بوده و قدمت آن به 2000 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. همچنین در یونان و روم باستان ماهی را از آبگیرهای طبیعی صید و آنرا در استخرهای مصنوعی پرورش می دادند و از نکات قابل توجه آنکه ارسطو در نوشته های خود از پرورش ماهی به عنوان یک شغل پر منفعت یاد کرده است.
فن لی چینی در 475 سال قبل از میلاد مسیح در مورد پرورش ماهی کتاب به رشته ی تحریر در آورده است. اما آنچه باید بدان توجه داشت تکامل تدریجی علوم پرورش آبزیان است که رفته رفته نسبت به گذشته کامل و نسبت به آینده ناقص است.
اولین اقدام درباره تکثیر و پرورش ماهیان در آب های طبیعی به وسیله دانشمند آلمانی به نام استفن یاکوبی (1711-1784) برداشته شد. این دانشمند درباره زیست شناسی و تولید مثل ماهیان تحقیقات بسیار جالبی را انجام داد.
همچنین آقای ولادمیر ورسکای اهل کشور روسیه (بزرگترین ماهی شناس روسیه) اولین پایه گذار تکثیر وپرورش ماهی در شوروی سابق می باشد.
در کشور ایران نیز جناب آقای دکتر معتمد در سال 1337 الی 1340 فعالیت پرورش  و تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان را در مجاورت رودخانه کرج که در منطقه حصار قراردارد را بنیان نهاد که به عنوان اولین پرورش دهنده ماهی قزل آلا در ایران می باشد. اکنون این مرکز با نام شرکت البرز کاسپین یا همان ماهی سرای کرج، معرف حضور صاحب نظران و فعالان این حوزه می باشد.
روحش شاد و یادش گرامی.

ماهی های سردآبی
ماهی های سردآبی

تقسیم بندی ماهیان بر اساس تبادل اطلاعات علمی:

 1. رده
 2. راسته
 3. زیر راسته
 4. خانواده
 5. جنس
 6. گونه

انواع خانواده آزاد ماهی شکلان:

 1. آزاد ماهیان Salmonidae
 2. سفید ماهیان Core gonidae
 3. بلند باله ماهیان Thymalidae
 4. فلس نازک ماهیان Osmeridae
 5. اردک ماهیان Esoidae
 6. سگ ماهیان Umbridae

تقسیم بندی ماهیان به صورت عمده:

 1. استخوانی
 2. غضروفی
 3. استخوان غضروفی

رده:ماهیان استخوانی     راسته : آزاد ماهی شکلان

خانواده آزاد ماهیان ( بر اساس جنس)

 1. Salmo : 1.ماهی آزاد اقیانوس اطلس Salmosalir  قزل آلای قهوه ای Salmotrutta 3.قزل آلای خال قرمز Salmo trutta forma famo  4.ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius
 2. جنس (Onchorhincus) از معروف ترین گونه های این جنس می توان به ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhincus myksis و ماهی گوژ پشت
 3. جنس (Salvelinus) آزاد ماهی چشمه ای 2. آزاد ماهی آلپ
 4. جنس (Hucho) : ماهی آزاد دانوب
 5. جنس (Salmo thymus)
 6. جنس (Stenodus)

تقسیم بندی ماهیان بر اساس تحمل شوری:

 1. یوری هالین: دامنه وسیعی از شوری را تحمل میکنند
 2. استنو هالین: دامنه ی محدودی از شوری را تحمل میکنند