آبزیان ؛ معرفی و توضیح

ماهی های پرورشی ( آبزیان ) بطورکلی دو گونه‌اند:

 • انواع ماهیان گرمابی
 • انواع ماهیان سردآبی

تاریخچه پرورش ماهی در ایران
اولین تکثیر مصنوعی ماهی در ایران به سال ۱۳۰۱ برمی‌گردد که با تکثیر ماهیان خاویاری آغاز شد اما پرورش ماهیان گرمابی در ایران به دهه ۴۰ برمی‌گردد. لزوم حذف علوفه در تالاب انزلی که گیاهان عالی رشد یافته در مرداب که پس از مرگ و میر، میزان رسوبات را افزایش و میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش می‌دهند، باعث شد ماهی آمور را از روسیه و چین به این اکوسیستم وارد کنند.

هر نوع ماهی در محدوده حرارتی مشخص و بر اساس توان زیستی به خوبی تغذیه و رشد مناسب خواهد داشت و سایر اختصاصات عمده ماهیان ( آبزیان ) به شرح ذیل است:

 • بدن دوکی شکل
 • عموما دارای فلس
 • داشتن اندام حرکتی به نام باله‌های شنا
 • تنفس توسط آبشش و از اکسیژن محلول در آب
 • داشتن کیسه شنا
 • وجود خط حسی جانبی در پهلوها
 • فقدان گوش خارجی
 • فقدان بینی داخلی
 • نمو کم مغز
 • تولید مثل از طریق تخم‌ریزی و لقاح خارجی در آب