پرورش مداربسته – گام پنجم

گاز زدایی، هوا دهی و چرخش آب
قبل از بازگشت آب به مخزن ماهی‌ها، گازهای انباشته شده که برای ماهی‌ها مضر هستند، باید حذف شوند. این فرآیند گاز زدایی توسط هوادهی آب انجام می‌شود و این روش اغلب به عنوان Degassing گفته می‌شود. آب حاوی دی‌اکسید کربن (CO2) از تنفس ماهی و از باکتری در تصفیه زیستی در بالاترین غلظت است، اما نیتروژن آزاد (N2) نیز وجود دارد. تجمع دی‌اکسید کربن و میزان گاز نیتروژن اثرات زیان آوری بر آسایش و رشد ماهی خواهد داشت. در شرایط بی‌هوازی سولفید هیدروژن (H2S) می‌تواند به ویژه در سیستم‌های آب شور تولید شود. این گاز برای ماهی‌ها بسیار سمی است، حتی در غلظت‌های پایین، و در صورت تولید سولفید هیدروژن در سیستم، ماهی‌ها کشته می‌شوند. هوادهی را میتوان‌ با پمپ کردن هوا به درون آب به روش های مختلفی انجام داد.

گام پنجم

گام پنجم

عکس و ترسیم فیلتر چکه‌ای در یک خط پلاستیکی آبی برای جلوگیری از پاشیدن روی کف زمین طراحی شده است. فرآیند هوادهی، Degassing یا دفع گازهای مضر نامیده می‌شود. محیط صافی چکه‌ای معمولاً شامل همان نوع رسانه است که در بستر ثابت استفاده می‌شود.

تماس آشفته بین حباب‌های هوا و آب باعث بیرون آمدن گازهای مضر از آب می‌شود. این هوادهی زیر آب امکان حرکت آب در لحظه را فراهم می‌کند، البته اگر یک سیستم خوب هوادهی استفاده شود.

با این حال، سیستم خوب هوادهی به اندازه سیستم فیلتر چکه‌ای، موثر نیست. در سیستم چکه‌ای، گازها بوسیله تماس فیزیکی بین آب و رسانه‌های پلاستیکی که در یک ستون انباشته شده‌اند، کنده می‌شوند. آب به بالای صافی بر روی یک صفحه توزیع با سوراخ‌های ایجاد شده هدایت می‌شود و از طریق رسانه‌های پلاستیکی برای به حداکثر رساندن توربولانس و برخورد، و به اصطلاح فرآیند تخلیه به پایین، برافروخته می‌شود.
بهروز فرد تحلیل گر و عارضه یاب شیلات